SCAMPER TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICI HİKÂYE YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ: BİR HİKÂYEYİ YENİDEN YAZMA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 386-400
Year-Number: 2015-9

Abstract

Yaratıcılık, 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken en önemli becerilerden biridir. Artık günümüzde yaratıcılığın ve yaratıcı düşünmenin öneminden ziyade, nasıl geliştirilebileceği ve eğitiminin nasıl verilebileceği konusu üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmada SCAMPER tekniğinin öğrencilerin yaratıcı hikâye yazma becerilerine olan etkisi incelenmektedir. Böylelikle yaratıcılık eğitimi konusunda kullanılabilecek bir tekniğin etkisi araştırılarak yaratıcılık eğitimine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Çalışma Ankara’da bir devlet okulunda 6. Sınıf düzeyinde 70 ortaokul öğrencisiyle yapılmıştır. Çalışma kapsamında öğrenciler 5 er kişilik 14 gruba ayrılmıştır. Öğrencilere ilk önce bilinirliği yüksek olan Kırmızı Başlıklı Kız hikâyesi anlatılmış ve sonrasında bu hikâyeyi daha yaratıcı bir şekilde yeniden yazmaları istenmiştir. 14 gruptan elde edilen bu hikâyeler toplanıp analiz edilmiştir. Daha sonra SCAMPER tekniğiyle ilgili bir dizi eğitim verilmiş ve bu eğitimin sonrasında gruplardan Kırmızı Başlıklı Kız hikâyesini yeniden daha yaratıcı bir şekilde yazmaları istenmiştir. Grupların eğitim öncesinde ve sonrasında yazdıkları bu hikâyeler çeşitli ölçütlere göre karşılaştırılmıştır. SCAMPER eğitimi ve yaratıcı hikâye yazma etkinliğinden sonra öğrencilerle görüşülerek onların düşünceleri öğrenilmiştir. Eğitim öncesinde ve sonrasında yazılan hikâyeler karşılaştırıldığında grupların büyük çoğunluğunun eğitim sonrasında daha yaratıcı hikâyeler yazdıkları görülmüştür. Ayrıca görüşme sonunda öğrenciler SCAMPER etkinliğini çok sevdiklerini, eğitim sonrasında yazdıkları hikâyelerde daha orijinal fikirler ürettiklerini, hayal güçlerinin ve ayrıntılı düşünme güçlerinin arttığını, eğlenceli ve eğitici bir ders işlediklerini söylemişlerdir.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

Creativity is one of the most important skills that individuals should have in 21th century. In the present days, the works on creativity are concerned with how to be developed and educated rather than its importance. Likewise this study gives importance on enhancing education of creativity and also aims to determine the effect of SCAMPER technique, which is thought to contribute creativity, on individuals’ creative story writing skills. This study was carried out with 70 middle school 6th grade students in a public school in Ankara. Within the study students are divided into 5 groups consisting of 14 students per group. At first stage, a well-known story “Little Red Riding Hood” is told to each group and then made them rewrite this story. At second stage, students are educated about SCAMPER technique and some practices are made. After that each group rewrote the “Little Red Riding Hood” story and then the two results of groups are analyzed. The stories rewritten before and after SCAMPER education are compared according to some criteria. Opinions of students about SCAMPER technique and creative story writing activity are also gathered by interviewing. According to the compared results, it is determined that most of the groups wrote more creative stories after SCAMPER education. According to interviews students stated that they liked the SCAMPER activity. They also stated that SCAMPER activity made them think about more original ideas on story writing enhanced their imagination and turned the course into an enjoyable activity.

Keywords