“NOVICE AND EXPERIENCED TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS SELF-INITIATED PROFESSIONAL DEVELOPMENT, PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND POSSIBLE HINDERING FACTORS”

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 248-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerinin kendi insiyatifleri çerçevesinde başlattıkları mesleki gelişim, mesleki gelişim aktiviteleri ve mesleki gelişimlerini engelleyebilecek bazı olası faktörlerle ilgili görüşlerini inceleyip deneyimli ve daha az deneyimli öğretmenlerin bu üç konuda görüşlerini karşılaştırmaktır. Bu amaçla anket adapte edilmiş ve 70 İngilizce okutmanına uygulanmıştır. Katılımcıların 34 tanesi deneyimlidir ve 36 tanesi de 3 yıldan daha az öğretmenlik tecrübesine sahip az deneyimli öğretmenlerdir. Toplanan veriler betimsel analiz ve bağımsız grup t testi kullanılarak analizden geçirilmiştir. Veri analizi pek çok öğretmenin kendi insiyatifleri çerçevesinde başlatılan mesleki gelişimin yönleri üzerinde hemfikir olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fakat, deneyimli ve daha az deneyimli öğretmenlerin görüşlerinde kendi mesleki gelişimleri için gerekli adımları atmaları ve İngilizce öğretiminde meydana gelen son değişimleri takip etmeleri gibi bazı farklılıklar vardır. Mesleki gelişim aktiviteleri konusunda ise deneyimli ve daha az deneyimli öğretmenler arasındaki sınıf olaylarının yöneticiler tarafından gözlemlenmesi, alandaki araştırmaları takip etme ve eylem araştırması yapma akran gözlemi, seminer ve çalıştay benzeri hizmet içi eğitim gibi bazı farklar dışında pek çoğu bu aktivitelerin önemi konusunda hemfikir olmuştur. Son olarak, mesleki gelişimlerini aksatabilecek etkenler konusunda ise, bu etkenlerin önemi konusunda çoğu anlaşmıştır. Fakat, bu konuda deneyimli ve daha az deneyimli öğretmenlerin bakış açıları kişisel ekonomik problemler, aşırı iş yükü, öz motivasyon eksikliği, mesleki gelişim için kurumsal destek ve eğitim geçmişi gibi bazı etkenlerde farklı olmuştur. Bu konuda daha geniş bir bakış açısında sahip olmak için başka bir çalışmanın mülakat aracılığıyla yürütülebileceği tavsiye edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the perceptions of the English language teachers in Turkey towards self-initiated professional development, professional development activities and some possible factors that can hinder professional development of them as well as comparing the perceptions of novice and experienced teachers towards these three issues. For this purpose, a questionnaire was adopted and administered to 70 English language instructors. Among them, 34 teachers are experienced and 36 are novice teachers having experience of teaching less than 3 years. The collected data was analyzed using descriptive statistics and independent samples t-test. The findings of this study revealed that most of the teachers agreed on the aspects of self-initiated professional development. However, there are few differences between the perceptions of novice and experienced teachers towards this issue like teachers’ taking the action for their own professional development and keeping themselves updated with changes in ELT. As for the professional activities, most of them nearly agreed on the importance of these activities except for some differences between the novice and experienced teachers in terms of observation of classroom events by heads and administrators, action research and following research literature on own field, peer observation and in-service training like workshops and seminars. Lastly, as to the possible factors which may hinder their professional development, these teachers were found mostly agree on these factors’ importance. However, the perceptions of novice and experienced teachers in this issue differed in some factors like personal financial problems, excessive work load, lack of self-motivation and institutional support for professional development, and educational background. It is suggested that another study could be conducted through interviews to get a wider picture of the issue.

Keywords