E-ISSN:2342-0251
32x32

Esra LÜLE MERT Okul Öncesi Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kavramlara İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi (Geometrik Şekil ), 64-79
ANALYSIS OF PRE-SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF CONCEPTS IN PRESCHOOL CURRİCULUM THROUGH METAPHORS (GEOMETRIC SHAPES)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30169
Abstract | Full text

32x32

Esra LÜLE MERT PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER” MASALINDAKİ DİL DIŞI GÖSTERGELER, 218-251
NON-LINGUISTIC SIGNS IN THE TALE OF SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4107
Abstract | Full text

32x32

Esra LÜLE MERT Türkçe Öğretmen Adaylarının Akademik Çalışma Becerilerinin Özdeğerlendirilmesi, 428-439
PRE- SERVICE TURKISH TEACHERS’ SELF-ASSESSMENT ON THEIR ACADEMIC SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3892
Abstract | Full text

32x32

Esra LÜLE MERT TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİKLERİ, 184-198
THE READABILITY OF THE TEXTS IN THE TURKISH TEXTBOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3866
Abstract | Full text

32x32

Esra LÜLE MERT 8. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME YETERLİLİĞİ, 293-305
EFFICIENCY OF DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE TURKISH TEXT AND WORK BOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3578
Abstract | Full text

32x32

Esra LÜLE MERT TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNÜK ÖZ- YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 125-134
AN ASSESSMENT ON SELF-EFFICACY OF CANDIDATE TURKISH TEACHERS FOR TEACHING PROFESSION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3509
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.