E-ISSN:2342-0251
32x32

Demet SANCI UZUN -& Safa ÇELEBİ BASILI SÖZLÜKLERİN VE TÜRK DİL KURUMU ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME, 182-198
A REWIEW ON THE EDUCATIONAL USE OF THE TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION’S ONLINE DICTIONARIES AND PRINT DICTIONARIES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3837
Abstract | Full text

32x32

Demet SANCI UZUN -Merve Hülya KİBAR FURTUN & Safa ÇELEBİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DUYGU DEĞERİ TAŞIYAN ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ, 302-318
LEARNERS’ LEVELS OF UNDERSTANDING THE FUNCTIONAL ATTRIBUTES OF EXCLAMATIONS WITH EMOTIONAL MEANINGS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.112
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.