E-ISSN:2342-0251
32x32

Fahri TEMİZYÜREK - Veysel İNCE Okuma Becerileri Dersi Kazanımları ile PISA Okuma Becerilerine Ait Düzeylerin İçerik Açısından İncelenmesi, 157-166
THE CONTENT RESEARCH OF THE OUTCOMES OF READING SKILLS COURSE AND PISA READING SKILLS LEVEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25823
Abstract | Full text

32x32

Fahri TEMİZYÜREK -& Hatice ÜNLÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN GÜRCÜ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 316-327
PROBLEMS IN WRITING SKILLS FACED BY GEORGIAN LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND SUGGESTED SOLUTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3890
Abstract | Full text

32x32

Fahri TEMİZYÜREK -& Fahimeh SHIRAZI FARS DİLLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN YERİ, 337-352
THE SITUATION OF PROVERBS AND IDIOMS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO PERSIANS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3876
Abstract | Full text

32x32

Fahri TEMİZYÜREK -& Sahiba KHALAFOVA TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN METOT VE YAKLAŞIMLAR, 181-191
METHODS AND APPROACHES USED IN TURCOLOGY INVESTIGATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3776
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.