E-ISSN:2342-0251
32x32

Nurullah ULUTAŞ KONUŞMA EĞİTİMİ VE RETORİK SANATININ İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE, 28-54
ON THE IMPORTANCE OF SPEAKING TRAINING AND RHETORIC ART IN COMMUNICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39932
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ -& İlayda AYDIN HALDUN TANER’İN GÜNÜN ADAMI ADLI OYUNUNDA İKTİDAR-AYDIN İLİŞKİSİ, 519-531
THE POWER-İNTELLECTUAL RELATİON İN THE THEATER PLAY OF HALDUN TANER'S MAN OF THE DAY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3960
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ -& İlayda AYDIN GEORGE ORWELL’İN ESERLERİNDE GÖZETİM TOPLUMU VE İKTİDAR ELEŞTİRİSİ, 1-11
SURVEILLANCE SOCIETY AND POWER CRITICISM IN GEORGE ORWELL’S WORKS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3939
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ TURGAY NAR'IN TİYATRO OYUNLARINDA GÖZETİM TOPLUMU VE İKTİDAR ELEŞTİRİSİ, 522-539
CRITICISM TOWARDS SURVEILLANCE SOCIETY AND POWER IN TURGAY NAR'S THEATRE PLAYS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3900
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ MODERN ORIENTATIONS IN TEACHING TURKİSH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE OF MOSTAR, 328-336
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER: MOSTAR ÖRNEĞİ
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3874
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ -& Murat KEKLİK BOSNA’DA ÇIKAN VATAN GAZETESİNDEKİ TÜRKÇE ŞİİRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, 230-265
ANALYSIS ON TURKISH POEMS IN VATAN NEWSPAPER PUBLISHED IN BOSNIA IN TERMS OF STRUCTURE AND THEME
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3763
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNA “TEPEGÖZ” MOTİFİ, 307-318
THE MOTIF "TEPEGÖZ" FROM DEDE KORKUT STORIES TO MODERN TURKISH THEATRE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3750
Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ KÜLTÜREL BİR SEMBOLÜN KALKINMA UNSURU OLARAK SUNULMASI: “MALAZGİRT”, 36-48
PRESENTATION OF A CULTURAL SYMBOL "MANZIKERT" AS A DEVELOPMENT FACTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.433
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.