E-ISSN:2342-0251
32x32

Halit KARATAY -- Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN CALLAN YÖNTEMİ’NİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ, 238-264
THE EFFECT OF THE CALLAN METHOD ON THE DEVELOPMENT OF THE SPEAKING SKILL
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4122
Abstract | Full text

32x32

Halit KARATAY -& Atilla DİLEKÇİ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER, 147-164
FORMULAIC WORDS IN THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4114
Abstract | Full text

32x32

Halit KARATAY -& Ozan İPEK TÜRKÇE DERSİ KİTAPLARINDA YAZIM ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜKLERİN DOĞRU YAZIMINA YÖNELİK ETKİNLİK ÖNERİLERİ, 246-263
TEACHING SPELLING IN TURKISH COURSE BOOKS AND SUGGESTING ACTIVITIES FOR WRITING WORDS CORRECTLY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3840
Abstract | Full text

32x32

Halit KARATAY -& Ozan İPEK YAZIM ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİ, 329-347
TEACHING SPELLING AND ITS METHODS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3605
Abstract | Full text

32x32

Halit KARATAY -- Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE CALLAN YÖNTEMİ, 250-265
Callan Method In Teaching Turkish As A Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3566
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.