E-ISSN:2342-0251
32x32

Salih GÜLERER -Ahmet ASAR PROPAGANDA TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 201-222
A Review of Propaganda Techniques
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45704
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salih GÜLERER -Mustafa AKDAĞ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Türkmenistan Uyruklu C1 Seviyesindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Tespiti, 296-314
DETERMİNATION OF THE ACTİVE WORD WEALTH IN WRITTEN EXPRESSION OF STUDENTS AT LEVEL C1 OF TURKMENISTAN WHO LEARN TURKISH AS A FOREING LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43229
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salih GÜLERER -Yahya SEZEN Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde TV Dizisi Kullanmanın Atasözü Ve Deyim Öğretmedeki Etkisi, 380-393
THE EFFECT OF THE USE OF TV SERIES WHILE TEACHING PROVERB AND IDIOM IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.41750
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salih GÜLERER ERKEN DÖNEM MENÂKIBNÂME KİTAPLARINDAN BİRİ OLAN HACIM SULTAN MENÂKIBNÂMESİNİN EPİK YASALARA GÖRE YAPISI, 255-277
ACCORDİNG TO EPIC LAWS THE STRUCTURE OF THE HACIM SULTAN MENAKIBNAME WHİCH İS ONE OF THE EARLY PERİOD MENAKIBNAME BOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.1452
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.