E-ISSN:2342-0251
32x32

Dilek CERAN -Ayşenur DAĞ, Derya YILDIZ, Emrah ÖZGÜL, Kübra ALTUN 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi, 118-130  
EXAMINATION OF GRADE 6 TURKISH TEXTBOOK IN TERMS OF VACOBULARY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39831
Abstract | Full text

32x32

Dilek CERAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI İÇİN METİN ÖNERİSİ: MANZUM NASRETTİN HOCA FIKRALARI, 48-65
TEXT SUGGESTIONS FOR SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS: NASRADDIN HODJA JOKES WRITTEN IN VERSE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3573
Abstract | Full text

32x32

Dilek CERAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI İÇİN METİN ÖNERİSİ: MANZUM NASRETTİN HOCA FIKRALARI, 48-65
TEXT SUGGESTIONS FOR SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS: NASRADDIN HODJA JOKES WRITTEN IN VERSE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3573
Abstract | Full text

32x32

Dilek CERAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZDIKLARI HİKÂYELERİN METNİN ÜST YAPI UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ, 204-218
AN EXAMINATION OF STORIES WRITTEN BY PRESERVICE TURKISH-LANGUAGE TEACHERS IN TERMS OF SUPERSTRUCTURE ELEMENTS OF A TEXT
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.302
Abstract | Full text

32x32

Dilek CERAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI, 149-166
THE LEVEL OF UNDERSTANDING CONCEPTS AND MISCONCEPTION RELATED TO WRITING OF TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.245
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.