E-ISSN:2342-0251
32x32

Mithat EKİNCİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YAZMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DERS KİTABI ANALİZİ, 65-75
An Investigation of Writing Activities in Teaching Turkish for Foreign Learners: A Coursebook Analysis
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46507
Abstract | Full text

32x32

Mithat EKİNCİ -Ecem EKİNCİ İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENİCİLERİN YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN HATA DÜZELTME KODLARI KULLANMA, 282-293
USING ERROR CORRECTION CODES TO IMPROVE WRITING SUCCESS OF EFL LEARNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45324
Abstract | Full text

32x32

Mithat EKİNCİ Çocuk Konuşmasında Tümce Sözcüklerin Kullanımı ve Sınıflandırılması: Türkiye'de Bir Vaka Çalışması, 166-179
USE AND CATEGORIZATION OF HOLOPHRASES IN CHILD SPEECH: A CASE STUDY IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.40383
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.