E-ISSN:2342-0251
32x32

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ ÖĞRETMEN GELİŞİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, 1-16
EFL STATE SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ON IN-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.48
Abstract | Full text

32x32

-& Fazilet TAŞDEMİR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMATİZASYON BECERİLERİNDE BEDEN DİLİ VE BÜRÜNÜ YANSITABİLME DURUMLARI, 92-102
REFLECTIONS OF TEACHER CANDIDATES' BODY LANGUAGE AND PROSODY ON DRAMATIZATION SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3824
Abstract | Full text

32x32

-& Ahmet Cihan BULUNDU NİHAL ATSIZ’IN “TÜRK ÜLKÜSÜ” ADLI ESERİNDE DERLEM TEMELLİ BİR SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ, 277-292
A CORPUS-BASED VOCABULARY EVALUATION IN NIHAL ATSIZ’S “TURKISH IDEALISM” BOOK
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3600
Abstract | Full text

32x32

-& Demet SANCI UZUN TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK İLE TDK SESLİ TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, 303-318
COMPARISION OF TLA (TURKISH LANGUAGE ASSOCIATITION) CURRENT TURKISH DICTIONARY AND TLA AUDIO TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF THE FUNCTIONS OF EXCLAMATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.206
Abstract | Full text

32x32

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA TÜRKÇENİN DİL BİLGİSİ VE YAZIM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR, 99-119
THE DIFFICULTIES FACED BY THE FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH LANGUAGE ABOUT THE CHARACTERISTICS OF TURKISH GRAMMAR AND SPELLING IN WRITTEN EXPRESSION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.129
Abstract | Full text

32x32

ANADİL KULLANIMI İLE ÖZERKLEŞTİRİLMİŞ DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ: ÖĞRENCİLERİN SESİNDEN, 120-132
AUTONOMISED GRAMMAR INSTRUCTION THROUGH L1 USE: LEARNERS VOICED
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.126
Abstract | Full text

32x32

-& Ozan OTAN METİNSEL BAĞDAŞIKLIĞIN SAĞLANMASINDA SÖZCÜKSEL BAĞLAŞIKLIĞIN ROLÜ, 41-54
THE ROLE OF LEXICAL COHESION TO OBTAIN TEXTUAL COHERENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.60
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.