E-ISSN:2342-0251
32x32

Ümit YILDIZ -Tuğba DEMİR -Gülsüm SERTOĞLU TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİRKEN KULLANDIĞI KAYNAKLAR VE İLGİLİ KAYNAKLARIN ÖĞRENME SÜRECİNE KATKILARI, 312-326
Resources Students of Turkish Descent Use While Learning Turkey Turkish and Contributions of These Resources to Learning Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47565
Abstract | Full text

32x32

Ümit YILDIZ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA PROGRAM, YÖNTEM, ÖĞRETİM MATERYALİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SORUNU: BELARUS ÖRNEĞİ, 94-112
THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.191
Abstract | Full text

32x32

Ümit YILDIZ -& Gülsüm SERTOĞLU ANTALYA’DA YERLEŞİK RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, 1-18
OPINIONS OF RUSSIAN SPEAKING RESIDENT PARENTS ON THEIR AND THEIR CHILDREN’S USE OF TURKISH: ANTALYA CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4148
Abstract | Full text

32x32

Ümit YILDIZ -& Yusuf TEPELİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI: İLETİŞİMSEL YÖNTEM, DİL BİLGİSİ ÇEVİRİ YÖNTEMİ VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, 265-286
REFLECTIONS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS ON GRAMMAR TEACHING WITHIN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: COMMUNICATIVE APPROACH, GRAMMAR TRANSLATION METHOD AND GRAMMAR TEACHING
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.190
Abstract | Full text

32x32

Ümit YILDIZ -& Yusuf TEPELİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, 564-578
A STUDY ON TEACHER QUALIFICATIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.182
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.