E-ISSN:2342-0251
32x32

Ahmet Zeki GÜVEN -Uğur ÖZBİLEN, Emrullah BANAZ Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonları, 240-247
READING MOTIVATIONS OF 7TH AND 8TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS FOR TEXTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43206
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 23-30
EXAMINATION OF SHYNESS LEVELS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3525
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK, 599-609
THE COHESIVE AND COHERENCE IN MUSTAFA KUTLU’S STORIES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.153
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ YERİ VE KULLANIMI, 369-378
THE PLACE AND USAGE OF NON-CONCRETE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS IN TURKISH TEACHING BOOKS FOR FOREIGNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3867
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 349-359
EXAMINATION OF TURKISH EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ PERCEPTIONS OF VALUES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3507
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ, 99-114
QUALIFICATIONS OF TURKISH TEACHERS’ IN USING EDUCATIONAL TECHNOLOGY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.335
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN -- Sercan HALAT & Mazhar BAL ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 208-231
EXAMINATION OF THE TEXT IN 6TH GRADE SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXT BOOKS IN TERMS OF STANDARDS OF TEXTUALITY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.109
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.