E-ISSN:2342-0251
32x32

Ali GÖÇER Alan Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Türkçe Eğitimi Örneği, 285-295
MEASUREMENT AND EVALUATION IN FIELD EDUCATION: TURKISH EDUCATION EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43324
Abstract | Full text

32x32

Ali GÖÇER GÖREV TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ, 313-328
USAGE, PROPERTIES AND FUNCTIONS OF TASK BASED LEARNING METHOD IN TEACHING TURKISH AS A SECOND LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3570
Abstract | Full text

32x32

Ali GÖÇER SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMININ GRUP ÇALIŞMASI TEKNİĞİYLE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ, 14-36
APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF PROCESS-BASED WRITING APPROACH WITH WORKING GROUPS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.234
Abstract | Full text

32x32

Ali GÖÇER TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE YÖNELİK KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1-11
THE ASSESSMENT OF THE ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.104
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.